Filtr kasetowy panelowy CG

Zastosowanie

Filtry panelowe serii CG są używane w instalacjach nawiewu i rozprowadzania powietrza w kabinach do malowania natryskowego, a także przy operacjach suszenia w przemyśle motoryzacyjnym, chemicznym, farmaceutycznym i pożarniczym. Szczególnie nadają się do stosowania jako filtry końcowe w zastosowaniach, gdzie wymagany jest wysoki stopień czystości powietrza.

Budowa
Jako materiał filtracyjny w filtrach CG zastosowano bardzo drobne włókno szklane połączone ze sobą w jednolitą wysokosprawną matę filtracyjną, zabezpieczoną od strony czystego powietrza podkładem z włókna szklanego, aby zabezpieczyć przed migracją cząsteczek. Materiał podkładowy jest koloru białego, aby zapewnić maksymalne odbicie światła w kabinach do malowania natryskowego.
Wkład z materiałem filtracyjnym jest zamocowany w ramce z płyty kartonowej pomiędzy metalowymi kratkami, za wyjątkiem typów CGS-HT i CGL-HT, gdzie materiał filtracyjny jest zamocowany w wysokiej jakości rozszerzalnej obudowie aluminiowej do zastosowań w wysokich temperaturach.